Obsypnik do ziemniaków z przystawką profilującą redliny pełną NOCTU U865/9 BOMET

OBSYPNIK DO ZIEMNIAKÓW Z PRZYSTAWKĄ PROFILUJĄCĄ NOCTU -jest przeznaczony do formowania redlin na plantacjach ziemniaków i warzyw uprawnych w redlinach. Może być stosowany samodzielnie lub z przystawką, która profiluje i zagęszcza redliny.
Na pierwszej belce ramy nośnej maszyna ma zamontowane słupice z zębami sprężynowymi służące do spulchniania gleby pomiędzy rzędami ziemniaków.
Na drugiej belce są zamocowane zęby podorywkowe z redlicami i korpusami obsypującymi rzędy ziemniaków.
Z tyłu na ramionach połączeniowych zamontowana jest przystawka profilująca ostateczny kształt redlin i ograniczająca zagłębienie zębów.
Maszyna może być wyposażona w dwa rodzaje przystawek:
"pełna"  -o szerokości uprawianych miedzyrzędzi od 62,5 do 75 cm -obsypywanie może odbywać się do wschodów, gdyż później elementy wygładzające grzbiet redliny mogą powodować uszkodzenie roślin  ;
lub "po wschodach" o szer. uprawianych międzyrzędzi 75 cm.- obsypywanie może odbywać się do jak i po wschodach ziemniaków. Umożliwa to dokręcana blacha wygładzająca grzbiet redliny.
Obsypnik z elementami rozmieszczonymi w trzech sekcjach formuje dwa rzędy (2-rzędowy) , zaś w pięciu sekcjach 4 rzędy (4-rzędowy).

OBSYPNIK DO ZIEMNIAKÓW Z PRZYSTAWKĄ PROFILUJĄCĄ REDLINY PEŁNĄ NOCTU U865/9  BOMET, FABR. NOWY

Dane techniczne:
2 rzędowy
7 zębów
3 korpusy obsypujące
waga  420 kg
Zapotrzebowanie mocy  35/48 kW/KM
ZAPRASZAMY SERDECZNIE.
 

Producent:
Bomet
Cena netto:
9 000,00 zł
Cena brutto:
11 070,00 zł